МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ БЪДЕЩЕТО НА ПОДХОДА ЛИДЕР 2020+ | 4 – 7 юни 2018, Албена

По инициатива на Асоциация Българска Национална ЛИДЕР мрежа От 4 до 7 юни 2018 г. в курортен комплекс Албена се проведе мащабна международна конференция на тема „БЪДЕЩЕТО НА ПОДХОДА ЛИДЕР / Водено от общностите местно развитие след 2020 г.“.

Международната конференция е организирана съвместно от Министерство на земеделието, храните и горите, Европейска ЛИДЕР Асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД) и Асоциация „Българска Национална ЛИДЕР мрежа“.

В събитието участваха над 300 представители на местни инициативни групи от 23 държави от Европейския съюз, Източна Европа и Западните Балкани.
Конференцията беше официално открита от д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Сред официалните гости и участници в конференцията бяха Мария Ботельо – президент на ЕЛАРД, Роман Хакен – представител на Европейския икономически и социален комитет, представители на Европейски комитет на регионите, на Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, Донка Михайлова – заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България и други.

Програмата за провеждане на конференцията влючваше презентации, дискусионни сесии, тематични панели, посещения на обекти, изложение и дегустация на местни храни и напитки.