ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на 11 юни 2024, София

До членовете на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация ...

SAT4TER: Инструмент за самооценка на стратегии за териториално и местно развитие

Инструментът за самооценка на стратегии за териториално и местно развитиеSAT4TER е разработен от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия ...

Европейски ЛИДЕР конгрес 2024

ЗАПАЗЕТЕ ДАТАТА Европейски ЛИДЕР конгрес- 2024! ЕЛАРД с удоволствие съобщава официално, че вторият Европейски ЛИДЕР конгрес ще се проведе на ...

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

До членовете на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация ...

НАГРАДИ ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ARIA) ЗА 2023 Г.

Церемонията по връчването на Наградите за вдъхновение в селското стопанство и селските райони (ARIA) се проведе в Брюксел 4 декември ...