Публикации

Публикация на ЕЛАРД „Едно ЛИДЕР пътуване из селските райони на Европа“

A LEADER Journey through rural Europe – National LAG Networks revealing the diversity of LEADER implementation

Асоциация БНЛМ се включи в проучване за добри практики, като представи – благодарение на колегите от МИГ – няколко добри практики от прилагането на подхода ВОМР от МИГ – Раковски, МИГ – община Марица, МИГ – Костенец 2010, МИГ – Исперих и МИГ – Троян, Априлци, Угърчин. Няколко от тези добри практики бяха избрани и включени в изданието на ЕЛАРД, посветено на тази тема – „Едно ЛИДЕР пътуване из селските райони на Европа“ (A LEADER journey through rural Europe)ELARD Booklet web.