Устав

Актуален Устав на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“, с измененията и допълненията, приети на Общо събрание, провело се на 19.05.2021 година

Устав на АБНЛМ приет на ОС 19 05 2021 готов