Общо събрание на Европейска ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД)

Общо събрание на Европейска ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД) На 10 април 2019, в град Брюксел, се ...

Актуализирана позиция на ЕЛАРД относно Подновяване на ЛИДЕР / ВОМР за програмен период 2021-2027

Актуализирана позиция на Европейската асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД) Подновяване на ЛИДЕР / ВОМР за програмен период 2021-2027 ...

Покана за Общо събрание на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа

До членовете на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ ...

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“

До членовете на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация ...

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ БЪДЕЩЕТО НА ПОДХОДА ЛИДЕР 2020+ | 4 – 7 юни 2018, Албена

По инициатива на Асоциация Българска Национална ЛИДЕР мрежа От 4 до 7 юни 2018 г. в курортен комплекс Албена се ...