Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа вече е пълноправен член на ЕЛАРД

Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа вече е редовен член на Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони, съгласно решение на Общото събрание на ЕЛАРД, проведено онлайн през месец декември.

Поздрави от Марион Екхардт, Президент на ЕЛАРД:

Скъпи български МИГ,

Бих искала лично да ви поздравя и приветствам като пълноправен член на ЕЛАРД. Мисля, че това, че ние заставаме заедно,за да дадем глас на селска Европа, са чудесни новини.

Пожелаваме ви Весела Коледа и Щастлива Нова Година!

С най-добри пожелания,

Марион Екхардт, Президент на ЕЛАРД

***

Dear Bulgarian LAGs,

I just wanted to personally again welcome you as full members of ELARD. I find this is great news that we stand together in giving rural Europe a voice.

I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

Best of greetings,

Marion Eckardt

President of ELARD