Автор: Нели Кадиева

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на 11 юни 2024, София

До членовете на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“   ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал.4 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на на 11 юни 2024 г., вторник, от 11:30…

Прочети цялата статия

SAT4TER: Инструмент за самооценка на стратегии за териториално и местно развитие

Инструментът за самооценка на стратегии за териториално и местно развитиеSAT4TER е разработен от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия и Генерална дирекция за регионална и градска политика-DG REGIO и е лесен за използване, безплатен и унифициран инструмент за властите и заинтересованите заинтересовани страни, които са отговорни за изграждане или актуализиране на стратегии за интегрирано…

Прочети цялата статия

Европейски ЛИДЕР конгрес 2024

ЗАПАЗЕТЕ ДАТАТА Европейски ЛИДЕР конгрес– 2024! ЕЛАРД с удоволствие съобщава официално, че вторият Европейски ЛИДЕР конгрес ще се проведе на 2 и 3 октомври 2024 г. в Поатие, Франция. Тазгодишното издание се фокусира върху сътрудничеството по ЛИДЕР. Програмата включва обучения, семинари, обратна връзка с опита и панаир за сътрудничество. Очаквайте повече информация скоро! 2-3 октомври…

Прочети цялата статия