БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЪРЖЕСТВАТА 30 ГОДИНИ ЛИДЕР В ХАЛМСТАД, ШВЕЦИЯ

Заедно с участници от цяла Европа и Европейската комисия, ние празнуваме ЛИДЕР 30 години и гледаме към дългосрочната визия за селските райони!

Представители на 5 Местни инициативни групи от България – „МИГ Поморие“, „МИГ Раковски“, „МИГ Радомир – Земен“, „МИГ Бяла Слатина“ и „МИГ – Елхово – Болярово“ участваха в ТЪРЖЕСТВА И КОНФЕРЕНЦИЯ 30 години ЛИДЕР, организирани от Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД) от 30 ноември до 2 декември 2021 в град Халмстад, Швеция.

По време на вечерята българската делегация се включи със завладяващо представяне на България.