В ПОДКРЕПА НА ЦИВИЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ, ЗАСЕГНАТО ОТ НАСТОЯЩИЯ КОНФЛИКТ В УКРАЙНА

Ние, движенията на гражданското общество от селските райони в Европа, представляващи повече от 40 държави и половината от европейското население, живеещо в селските райони, сме дълбоко шокирани от руската инвазия в Украйна и предлагаме нашата солидарност с народа на Украйна.
Прекратете огъня и спазвайте законите за правата на човека
За да пощадим цивилните, ние призоваваме всички участващи да засилят усилията си за цивилизовано разрешаване на конфликта и прекратяване на огъня.
Прочетете повече в Декларацията за солидарност с хората от Украйна.