ЕВРОПЕЙСКИ ЛИДЕР СЕМИНАР ВЪВ ФРАНЦИЯ С УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ

На 7 и 8 март 2022 в град Plœuc-L’Hermitage, Франция, се проведе ЕВРОПЕЙСКИ ЛИДЕР СЕМИНАР, организиран от ЛИДЕР Франция под егидата на Френското председателство на Европейския съвет. В събитието участва българска делегация от 6 местни инициативни групи и председателя на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа.

Официалното откриване на 7 март започна с представяне на участниците и националните делегации и приветствия и уводни думи от:

 • Clément Beaune, държавен секретар по европейските въпроси на Франция
 • Михаил Думитру, Заместник генерален директор на Генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони, Европейска Комисия
 • Loïg Chesnais-Girard, Председател на Регионалния съвет на регион Бретан, Франция
 • Тибо Гиняр, кмет на Plœuc-L’Hermitage и президент на ЛИДЕР Франция

На 7 март 2022, след официалното откриване на събитието, се проведе кръгла маса на тема ЛИДЕР, ЕДНА УСПЕШНА ЕВРОПЕЙСКА ИСТОРИЯ. Тази кръгла маса беше посветена на дешифрирането на прилагането на подхода ЛИДЕР  в Европа, чрез свидетелствата на експерти и избрани членове на европейски МИГ: управленска верига, административно управление, териториална координация и др.

Участници в панела бяха:

 • Радим Срсен, вице-президент на НАТ комисията към Европейския Комитет на регионите
 • Марион Екардт, Президент на ЕЛАРД. Директор на МИГ от Швеция
 • Ирен Толере, Член на Европейския парламент, Вице-президент на ЛИДЕРФланция
 • Loïg Chesnais-Girard, Президент на Регионалния съвет на Бретан и председател на Комисията по земеделие на Регионите на Франция
 • Нели Кадиева, Президент на Асоциация Българска национална ЛИДЕР Мрежа и директор на МИГ от България

Програмата продължи с представяне на проект за климатичните промени от Европейска асоциация за местна демокрация.

Следващата кръгла маса беше на тема: Свързване на националните мерки с европейските фондове: предизвикателства и допълване, посветена на обвързването на националните мерки с европейските фондове в териториалните стратегии. Участници бяха представители на различни институции, работещи в сферата на регионалното развитие от Франция, Белгия, Испания.

 

Вторият ден на семинара – 8 март, започна с откриване от Януш Войчеховски, Европейски комисар по земеделието и Кристиян Койл, Президент на Съвета на Кот д’Армор.

Проведе се кръгла маса на тема: „Европейските фондове: възможност за селските райони във Франция и в Европа“, с цел да се дешифрират залозите на френското председателство на Съвета на Европейския съюз, а след това да се обмени информация за мястото на развитието на селските райони в рамките на европейските политики, както и възможностите, представени от европейските фондове за селските райони във Франция и в Европа.

Говорители:

 • Joël GiraudМинистър на териториалното сближаване и връзките с местните власти на Франция
 • Francesc Boya Alos, Генерален секретар по Демографското предизвикателство в Министерството на екологичния преход и демографското предизвикателство
 • Valérie Drezet HumezРъководител на представителството на Европейската комисия във Франция
 • Ulrika LandergrenПредседател на комисията NAT към Европейския комитет на регионите.
 • Yolaine de CoursonПредседател на групата по селските въпроси в Народното събрание

Семинарът продължи с Церемония по връчване на „Европейска награда ЛИДЕР за равенство между половете в селските райони“.