Европейски селски парламент 2022 г., Киелце, Полша

На 12, 13 и 14 септември, в град Киелце, Полша, се проведе сесията и събитията на Европейски Селски парламент 2022.

Програмата беше наситена, включваше над 22 уоркшопа, посещения на проекти, финансирани по подхода ЛИДЕР/ВОМР.

Изключително успешно беше представянето на България с щанд, подготвен от Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа, на събитието на Европейски селски парламент.

С гордост може да се каже, че по време на сесията за комуникация и работа в мрежа на Европейския селски парламент, българският щанд, подготвен и осъществен от Асоциацията, беше сред най-богатите, най-добре аранжираните и най-посетените щандове на държавите участнички във форума.

На щанда бяха представени информация от български Местни инициативни групи, информация за работата на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа, и естествено – типични български продукти – храни и розово масло.

Посетителите на щанда на България дегустираха и оцениха много високо българските продукти.

Като председател на УС и представител на Асоциацията на събитието получих много поздравления за новия продукт – електронен каталог на МИГ от България, достъпен чрез QR-code на сайта на сдружението. Това приложение беше оценено като изключително интересно, полезно и иновативно, като добра практика, която може да се приложи и другаде.

Равносметката от представянето на България от Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа: десетки (може и повече от 100) посетители, разменени контакти и проявен интерес за работа и бъдещи партньорства с МИГ от България от колеги от цяла Европа, много „Заинтригувахме ме да посетя България за първи път“ , много „Ще дойда отново в красивата ви страна“, „много вкусна храна“, и т.н.

Чрез това участие на представител на Асоциацията се отвориха много нови врати и се надявам – ще се развият сътрудничества и партньорства в полза на членовете на сдружението.

Информация по разгледаните теми е налична на следния линк:

https://europeanruralparliament.com/index.php/component/phocadownload/category/84-2022-erp-reports

Манифест Европейски селски парламент 2022: European-Rural_Parliament-Manifesto-Final-2022