Какво бъдеще искате за селските райони? Проучване на ЕЛАРД и REDR

Искате ли да помогнете и да повлияете на политиките за селските райони на национално и международно ниво? Моля, помогнете ни с отговори това проучване, което ще ви отнеме по-малко от 10 минути! Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД) и Испанската селска мрежа (REDR), заедно с Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа,  създадохме сайт, за да се запознаем от първа ръка с мнението на населението на селските райони на Европа за бъдещето на техните територии. Анкета на вашия собствен език, която има за цел да служи като място за среща на всички участници, ангажирани в развитието на европейската селска среда; отворена платформа за участие, която служи за изслушване и събиране на вашите мнения и предложения за бъдещето на селските райони. Участвайте в проучването тук: http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_bulgaro.html

Не чакайте, бъдещето идва по-бързо, отколкото си мислите!