Кандидатствайте сега за Европейска ЛИДЕР награда!

По случай Международния ден на правата на жените, на 8 март 2022 г., ЛИДЕР Франция (Leader France) в партньорство с ЕЛАРД, организира първата церемония за „Европейска ЛИДЕР награда за равенство между половете“ по време на европейския семинар LEADER, организиран в Ploeuc-L’Hermitage.

Това събитие, отворено за всички МИГ от Европейския съюз, ще подчертае конкретни постижения, финансирани от подхода LEADER 2014-2020, които допринасят за насърчаване на равенството между половете в селските райони.

Шест избрани проекта ще представят своите постижения на 8 март. След това класирането на тримата победители ще бъде на база електронното гласуване на присъстващите на семинара участници.

Можете да кандидатствате за Европейска ЛИДЕР награда за равенство между половете!

http://elard.eu/apply-now-for-the-european-leader-award-for-gender-equality/?fbclid=IwAR1CUAwJWDI93-aAIyLh3TYJ4Uaaoffk7H5EkCrra5qeFz0ksqh4IXdxAb8