КОНКУРС ЗА ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЛИДЕР – ГЛАСУВАНЕТО ОНЛАЙН Е ВЕЧЕ ОТВОРЕНО

ЕЛАРД даде възможност на всички европейски МИГ да публикуват своите постижения по отношение на проекти, които са били финансирани чрез подхода ЛИДЕР през 2014-2020 г.

Целта на тази инициатива е да награди най-въздействащите и иновативни европейски проекти от периода 2014-2020 и да подчертае конкретни постижения, финансирани от подхода ЛИДЕР 2014-2020.

Наградите ще са следните:

  • Наградата за фаворит на парламента
  • Награда на ELARD
  • Награди на партньорите на конгреса
  • Награда Избор на хората (People’s Choice) – отворена за широката публика, с възможност да се гласува онлайн.

ГЛАСУВАНЕТО ВЕЧЕ Е ОТВОРЕНО от 22.11.2023 г. до 4.12.2023 г. на следния линк

https://leadercongress.eu/en/application/

ВНИМАНИЕ: можете да гласувате само 1 път, за 1 проект.

Можете да подкрепите българските номинации за проекти на МИГ:

  1. МИГ Свиленград-Тополовград – проект „Заедно учим и творим“ на Община Свиленград – линк за гласуване https://leadercongress.eu/en/2023/11/20/together-we-learn-and-create-2/
  2. МИГ Харманли – проект „Харманли – култура, традиции и обичаи“ на Община Харманли – линк за гласуване https://leadercongress.eu/en/2023/11/20/harmanli-culture-traditions-and-customs-2/
  3. МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград – проект „Отворено за Опан“ на Фондация „АТЕЛИЕ 1 ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“ – линк за гласуване: https://leadercongress.eu/en/2023/11/20/open-to-opan-2/

Успех, колеги!