Концепцията ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕЛИЩА

Полезна информация за Концепцията „Интелигентни селища“ (Smart villages) може да намерите в приложеното Проучване на тема: Концепцията на ЕК за „Smart Villages“: нормативна уредба, европейски опит и добри практики, ефект от прилагането извън България, препоръки, опции за финансиране в и извън ОСП, предложения за интегриране на концепцията в интервенциите по ОСП. Препоръки за България“.

Проучването е възложено от Обединение „Селска мрежа БГ“ ДЗЗД, проект „Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР (2014-2020 г.)“ и осъществено от експертен екип: Методи Методиев, национален експерт по SmartRural 21 и SmartRural 27, и Божура Фиданска, ас. професор в Институт по аграрна икономика, ССА
Проучване_Smart-Villages_2022