Мрежа на ЕС за ОСП: Заседание на Общото събрание, 5 декември 2023 г., Брюксел

На 5 декември 2023, в Брюксел се проведе второто Общо събрание на Мрежа на ЕС за ОСП (предишна Европейска селска мрежа), в което участва Нели Кадиева, в качеството на Председател на УС на АБНЛМ и основен представител на МИГ от България.

Представям ви кратко резюме от срещата:

 • Срещата беше открита от Михаил Димитру, заместник генерален директор на ГД Селско стопанство и развитие на селските райони (ГД АГРИ) на ЕК
  • Напомни значението на „дисциплината“, която трябва да се спазва от държавите-членки при създаването, подбора и подкрепата на МИГ, въпреки факта, че правилата са леко променени в стратегическия план.
  • Постоянна текуща работа за подхода “rural proofing”- тоест, проверка на законодателство и инициативи спрямо селските райони, който да се възприеме в рамките на стратегическия диалог.
  • В края на 2023 г.: Европейската комисия ще разгледа внимателно стратегиите, предложени от МИГ.
 • Управителен комитет за Мрежа на ЕС за ОСП
  • Представяне и мисии
  • В Управителния комитет има 3 подгрупи; всяка от тях се основава на 3 цели: внедряване, иновация, оценка.
  • Публикуван е доклад, който дава насоки и информация относно управлението.
  • Следваща среща на Управителния комитет: юни 2024 г
  • Следваща среща на подгрупа ЛИДЕР: 12 март 2024 г
  • Представяне на процедурния правилник на Управителния комитет и гласуване
 • Пакт за селските райони
  • Представяне на Пакта за селските райони.
 • Дейности
  • Ще бъдат организирани нови награди, фокусирани към „оперативните групи“, 7-8 март 2023, в Португалия
  • Следваща среща на националните мрежи: Март 2024 в Дания
 • Екип, отговорен за ЛИДЕР – Ханес Виммер
  • Дейности, свързани с оценката
  • Тримесечен бюлетин за ЛИДЕР
  • 3 допълващи проучвания са извършени относно как ЛИДЕР и ОСП се прилагат в държавите членки
  • 18 обратни връзки са получени по Плана за оценка, който ще бъде публикуван по-късно.
  • EvalPlatform: онлайн платформа, събираща и предлагаща срещи, организирани от управляващите органи.
  • 3 семинара са организирани за добри практики по подхода ЛИДЕР
  • ЛИДЕР – ВОМР семинар през ноември 2023:
 • Важността да се използва добавената стойност на ЛИДЕР
 • Не е трудно да се събират данни, но събирането на данни не е достатъчно
 • Необходимо е да се намалят бариерите на административното ниво на МИГ.
 • Финланска Мрежа ОСП: Проведени са няколко събития:
  • Пролет 2023 (края на март) за иновации и селското стопанство, организирано и в Естония
  • Ден на местната храна (септември). Целта е да се подчетае направеното в развитие на селските райони.
  • Дейности, свързани с Интелигентни села
  • Семинар за Rural Proofing
  • Младежки ЛИДЕР дейности
 • Шведска Мрежа ОСП
  • Диалог с младите фермери и борда за селско стопансво
  • Кампания „Добрите новини“ в социалните медии, уеб сайт и други
  • Конференция за успешни практики в рамките на ОСП
 • Естонска Мрежа ОСП
  • Фокус върху транснационалното сътрудничество

Господин Луиш Чавес (представител на Португалия в ЕЛАРД) представи ЕЛАРД и разнообразните дейности и предстоящи събития.

Информация за работата на Мрежа на ЕС за ОСП можете да намерите на https://eu-cap-network.ec.europa.eu/index_en