НАГРАДИ ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ARIA) ЗА 2023 Г.

Церемонията по връчването на Наградите за вдъхновение в селското стопанство и селските райони (ARIA) се проведе в Брюксел 4 декември 2023.

Наградите за вдъхновение в селското стопанство и селските райони (ARIA) 2023 почитат и празнуват проекти, финансирани от ОСП, които повишават уменията за селското стопанство и селските райони чрез учене през целия живот, иновации и конкурентоспособност.

Тази година бе петото издание на конкурса, който от 2019 г. подчертава най-вдъхновяващите проекти за развитие на селските райони, съфинансирани от ЕС.

В това издание са получени общо 92 кандидатури от 20 държави-членки, попадащи в четири тематични категории: Интелигентно и конкурентно селско стопанство, Опазване на околната среда, Социално-икономическа структура на селските райони и Умения на заинтересованите страни в селските райони. Експертите са избрали 24 проекта (по шест на категория) за краткия списък, докато Народното гласуване беше отворено през целия месец ноември, което позволява на гражданите да гласуват за любимия си проект в краткия списък.

По време на церемонията по награждаването представители на Европейската комисия разкриха четиримата тематични победители от ARIA 2023 и победителя за наградата на обществеността.

Следните проекти от селските райони на ЕС бяха наградени:

  • KoroKausi – Финландия, Запазване на сезонната работна сила по време на пандемията Covid-19 и за в бъдеще.
  • Пейзажната ферма – Португалия, Екологичното земеделие като инструмент за опазване на ландшафта и местната идентичност.
  • Проект за регионално сътрудничество + Бизнес + Заетост – Испания, Единадесет МИГ обединиха усилията си за насърчаване на заетостта в селските райони.
  • Местна енергия за фермери и граждани – Белгия, Селска енергийна общност, която ускорява навлизането на възобновяеми енергийни източници.
  • Градска ферма Doetinchem – Нидерландия, Проект за градско земеделие, насърчаващ социалното включване.

Събитието се проведе в Брюксел и беше предавано на живо чрез страницата на ARIA. Информация: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/agricultural-and-rural-inspiration-awards-2023_en#paragraph-8729