Национална кръгла маса „Перспективи и възможности пред традиционни селскостопански продукти, храни и напитки“

Националната кръгла маса „Перспективи и възможности пред традиционни селскостопански продукти, храни и напитки“, която се проведе на 28 юни 2022 г. в Аграрен университет – Пловдив и беше организирана от Георги Събев, събра хора с различен опит и поглед върху темата.

Председателят на УС на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа Нели Кадиева участва в това изключително интересно и полезно събитие.

Георги Събев, докторант към Аграрен Университет – Пловдив обобщи:

„Бяха поставени основите на сътрудничество между и с различни заинтересовани страни у нас на тема традиционни селскостопански продукти, храни и напитки в България.

Много хора и организации работят с и за български традиционни селскостопански продукти, храни и напитки, но липсва единен форум, в рамките на който могат да се обменят мнения, да се показват добри практики, да се обсъждат актуални законодателни и стратегически документи от национално или европейско значение, както и да се работи за единна рамка за остойностяване на потенциала на тези продукти. Често липсва продължение на сътрудничество или пък последващо развитие, когато приключи проектно финансиране за проект, продукт или регион. Това не развива местните общности, тъкмо напротив.

Време е да се създаде платформа, на която хора, обединени от единомислие – от науката, бизнеса, местната администрация, неправителствения сектор и експерти могат да обменят опит, да комуникират с експерти от страната и чужбина и да работят за засилване на местните икономики, особено в селските райони.

Предстоят и следващи дейности – повдигнаха се много въпроси, които изискват действия в интерес на малките производители и на потребителите!“

Събитието беше полезно и за работата за местните инициативни групи в България, като предстои да се организират общи събития по тази важна тема.