ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЛИДЕР АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЛАРД), 26 ноември 2019 г., Амаранте, Португалия

На 26 ноември 2019 г. в Амаранте, Португалия, се проведе отчетно-изборно Общо събрание на ЕЛАРД, в което Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа беше представена от председателя на УС Нели Кадиева.

Бяха представени дейностите на ЕЛАРД от последните месеци, както и текущи проекти с Грузия и Китай.

Беше представен и приет Годишен доклад за дейността и Финансов отчет за 2019 г.

Предвид края на двугодишния мандат на Президентството на Португалия, Общото събрание на ЕЛАРД избра нов Президент и Вице-президенти.

  • Президентството на ЕЛАРД за мандат 2020-2021 поема Швеция – Марион Екхарт, Представител на LUS – Local Development Sweden (МИГ от Швеция);
  • За вице-президенти бяха избрани Германия и Испания: Хартмут Берндт, Асоциация ЛИДЕР Германия (Association LEADER Germany) и Секундино Касо Роиз и Мария Хосе Мурсиано Санчез от Испанса мрежа за РСР (Spanish Network of Rural Development REDR).

Бяха избрани и 2 нови членове на Съвета на ЕЛАРД: Анита Селицка от Латвийски Селски Форум и Тери Кийнан, Ирландска мрежа за местно развитие (Irish Local Development Network).