Покана за Европейски ЛИДЕР семинар от Лидер Франция

Покана от ЛИДЕР Франция

Уважаеми европейски партньори,

С Общата селскостопанска политика и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Европейският съюз подкрепя селските райони в тяхното развитие.

Европейската програма за развитие на селските райони  и подходът ЛИДЕР са идеалният пример. В продължение на 30 години ЛИДЕР дава възможност на селските общности да се организират около стратегии за местно развитие, съвместно разработени от местни участници. Днес той е символът на нашите организирани, динамични селски райони, които насърчават развитието и са отворени към Европа. ЛИДЕР олицетворява Европейския съюз във всяка община, във всяко село.

Френското председателство на Съвета на Европейския съюз, което току-що започна, е възможност за Франция да популяризира ЛИДЕР и в по-широк план местното развитие от местни участници, което след началото през 90-те години вече е разширено и с други фондове.

Ето защо Leader France организира на 07 март и 08 март 2022 г. в Plœuc-L’Hermitage (Côtes d’Armor) Европейски семинар по LEADER, единственото събитие, организирано в рамките на френското председателство на Съвета на Европа Съюз, конкретно насочен към подхода ЛИДЕР.

Тази среща ще бъде възможност да се подчертае приносът на подхода ЛИДЕР за селските територии и да се обсъди по-широко мястото на развитието на селските райони в политиките на общността. Тази среща ще бъде организирана под формата на конференция с работни срещи. В него ще участват всички заинтересовани страни по подхода ЛИДЕР във Франция: министерства, управляващи органи, МИГ и др. Ще участват Европейската комисия, членове на Европейския парламент, членове на Европейския комитет на регионите.

По време на семинара ще бъде осигурен превод на английски език.

Разчитаме на вашето присъствие!