ПРОУЧВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПАКТА ЗА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Службата за подкрепа на Пакта за селските райони стартира проучване на нуждите на заинтересованите страни в Пакта за селските райони, което има за цел да разбере нуждите и интересите на заинтересованите страни в селските райони в цяла Европа.

Защо трябва да участвате?

  • Вашата обратна връзка ще предостави решаваща информация за оформяне на бъдещето на политиките и инициативите на ЕС за развитие на селските райони.
  • Вашите идеи са от съществено значение за идентифициране на ключови области, в които Пактът за селските райони може да предложи по-добра подкрепа и персонализирани дейности.

Как можете да участвате? Просто щракнете върху следната връзка, за да започнете проучването: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Rural_Pact_Stakeholder_needs_survey . Попълването на анкетата ще отнеме около 10 минути и е достъпна на Български език (от менюто горе вляво).

Стартиран от Европейската комисия през 2021 г., Пактът за селските райони е част от дългосрочната визия за селските райони на ЕС. Той предоставя рамка за сътрудничество между публичните органи, гражданското общество, бизнеса, академичните среди и гражданите на европейско, национално, регионално и местно ниво. Пактът за селските райони има за цел да засили гласовете на селските райони, да даде възможност за работа в мрежа и сътрудничество и да насърчи поемането на ангажименти за справяне с нуждите и стремежите на жителите на селските райони.

Можете да станете член на онлайн платформата на общността и да обменяте информация със свои колеги и партньори.

Не се колебайте да споделите тази анкета с вашата мрежа, членове и партньори!