ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕЛАРД НА ЖИВО ОТ ЯНУАРИ 2020!

На 30.11.2021 се проведе Общо събрание на ЕЛАРД в Халмстад, Швеция – на живо и онлайн за тези, които не успяха да присъстват.

Участваха 33 души от 22 държави, като 10 от тях участваха виртуално, както можете да видите на снимката.

На това общо събрание ние избрахме президентството на 2022 г.!

Г-жа Марион Екард от Lokal Utveckling Sverige, Швеция, беше преизбрана за президент.

Г-н Хартмут Бернд от BAG-LAG, Германия беше преизбран за заместник-председател.

Г-н Тибо Гиняр, Lider France, беше новоизбран за вицепрезидент за 2022 г.

За представяне на нашия нов вицепрезидент, моля, вижте следващата публикация!

Съветът на ЕЛАРД се състои от: г-жа Марион Екард, г-н Хартмут Бернд, г-н Тибо Гиняр, г-н Ян Флориан (Чехия), г-жа Анита Селичкка (Латвия), г-н Щефан Ниедермозер (Австрия), и г-н Тери Кийнан (Ирландия), включена в съвета за 2022 г. е и г-жа Мария Хосе Мурциано (Испания).

Други точки в дневния ред бяха събитието за 30 години LEADER, въпроси от членовете и планирането за 2022 г.