Събитие за стартиране на консултантски център (Хъб) на енергийните общности в селските райони

Проектът за консултантски център (Хъб) на енергийните общности в селските райони, ръководен от Рикардо в сътрудничество с Ecorys и ELARD, е натоварен от Генерална дирекция по енергетика на Европейската комисия (DG ENER) да картографира селските енергийни общности в цяла Европа и да предоставя техническа помощ за такива инициативи и проекти. Работата на Консултантския център (Хъб) се извършва с основната цел за по-нататъшно развитие на (устойчиви) енергийни общности в селските райони. Този проект се изпълнява в тясно сътрудничество с проекта Energy Communities Repository, ръководен от REScoop.eu, който има задачата да картографира европейските енергийни общности и да предоставя техническа помощ на градските общности.

От името на Европейската комисия (DG ENER) Рикардо ви кани на събитието за стартиране на проекта в Брюксел (лично и онлайн) на 17 юни, за да представи инициативата за консултантски център на енергийните общности в селските райони и свързаното с това предоставяне на техническа помощ. Събитието по откриването ще се проведе непосредствено след конференцията на Пакта за селските райони (https://ec.europa.eu/info/events/the-rural-pact-conference-2022-jun-15_en ), основавайки се на дискусиите относно дългосрочната визия за селските райони на ЕС.

Събитието е отворено за всички заинтересовани страни. Национални и регионални политици, както и местни власти, социални и икономически заинтересовани страни, участващи в развитието на селските райони, са добре дошли да вземат участие в събитието.

Моля, вижте страницата на събитието за стартиране на консултантски център (Хъб) на енергийните общности в селските райони https://ec.europa.eu/info/events/launch-rural-energy-community-advisory-hub-2022-jun-17_en , за да научите повече за събитието и да се регистрирате.

Проектът RECAH

ENER-RUC-HUB@ricardo.com