30 ГОДИНИ ЛИДЕР ТЪРЖЕСТВА В ХАЛМСТАД, ШВЕЦИЯ

Заедно с участници от цяла Европа и Европейската комисия, ние празнуваме ЛИДЕР 30 години и гледаме към дългосрочната визия за селските райони!

Представители на 5 Местни инициативни групи от България – „МИГ Поморие“, „МИГ Раковски“, „МИГ Радомир – Земен“, „МИГ Бяла Слатина“ и „МИГ – Елхово – Болярово“ участват в ТЪРЖЕСТВА И КОНФЕРЕНЦИЯ 30 години ЛИДЕР, организирани от Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД) от 30 ноември до 2 декември 2021 в град Халмстад, Швеция.

Време е да отпразнуваме успеха на подхода ЛИДЕР, да подчертаем вдъхновяващи примери и да очакваме с нетърпение да продължим заедно работата по развитието в селските райони на Европа.

В конференцията бяха включени интересни теми:

– презентации и панелна дискусия относно изпълнението на Дългосрочната визия на селските райони, с участието на представители на ЕК ГД АГРИ и ГД РЕГИО, член на Европейския парламент, на Комитета за регионите, шведски депутат, президента на ЕЛАРД Марион Екхарт и вицепрезидента Тибо Гиняр.

– презентации и панелна дискусия Бъдещи ЛИДЕРи (Future LEADERs) с участие на представители на МИГ, член на Европейския парламент, експерти.

– презентации и дискусия на тема УМНИ СЕЛА И ЛИДЕР.

 „Много е важно да се откроят добрите примери и ентусиастите, да вдъхновим продължаването на работата за добро развитие. Искаме също да подчертаем по-младите хора, за да обсъдим ЛИДЕР на бъдещето, тъй като младите хора са важни за развитието на селските райони и за изграждането на жизнена Европа. Важно да оставите възможност, така че да не се насочва целия фокус към мнения на хора на средна и по-висока възраст.“

– Марион Екард, президент на ELARD и мениджър на Lokal Utveckling Sverige, Швеция и на МИГ Халанд.

По време на вечерята българската делегация се включи със завладяващо представяне на България (при интерес – вижте следващата публикация).