Категория: За нас

ГОДИШEН ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2020 година

Управителният съвет на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“, на свое заседание от 12.09.2019 г., на основание чл. 16, ал. 3, от Устава, реши:   Годишният членски внос за 2020 г. да остане 360 лв.    Председател на УС Нели Кадиева