Категория: Новини

Национална кръгла маса „Перспективи и възможности пред традиционни селскостопански продукти, храни и напитки“

Националната кръгла маса „Перспективи и възможности пред традиционни селскостопански продукти, храни и напитки“, която се проведе на 28 юни 2022 г. в Аграрен университет – Пловдив и беше организирана от Георги Събев, събра хора с различен опит и поглед върху темата. Председателят на УС на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа Нели Кадиева участва в това…

Прочети цялата статия

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“

На 24 юни 2022 г., петък, от 13.00 ч., в Зала на Културно-информационен център Безистен град Ямбол се проведе Общо събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“. Преди официалното начало на събитието участниците бяха запознати с историята на уникалната сграда на Безистена и поздравени с изпълнение на орган от органистката Мария Славова. Участващите в Общото…

Прочети цялата статия

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

До членовете на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал.4 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на на 24 юни 2022 г., петък, от 13.00 ч.…

Прочети цялата статия