SAT4TER: Инструмент за самооценка на стратегии за териториално и местно развитие

Инструментът за самооценка на стратегии за териториално и местно развитиеSAT4TER е разработен от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия и Генерална дирекция за регионална и градска политика-DG REGIO и е лесен за използване, безплатен и унифициран инструмент за властите и заинтересованите заинтересовани страни, които са отговорни за изграждане или актуализиране на стратегии за интегрирано териториално развитие.

Такива стратегии са за интегрираните териториални инвестиции (ITI) или Водено от общността местно развитие (CLLD) и други видове териториални инструменти в извънградски условия.

Неговото стартиране беше официално на 23 април 2024.

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strategies/sat4ter/?lng=en

Презентации от официалното стартиране може да изтеглите оттук:

ITI-Algarve-Alentejo_Tiago-Teotonio-Pereira

LAG_Brdy-Vltava_Marketa-Dvorakova

SAT4TER_Giulia-Testori_JRC

Territorial-policy-context_Laura-Hagemann_REGIO