VІ международна конференция по подхода ЛИДЕР/ВОМР – 2019 г. „Сътрудничество – инструмент за промотиране на местното развитие“

В периода 22 – 24 октомври 2019 г. в хотел „Катарино“, гр. Разлог се проведе шестата международна конференция по подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие, организирана от Министерството на земеделието, храните и горите, със съорганизатор Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа. Форумът събра на едно място водещи експерти, ангажирани в прилагането на подхода от 12 държави. Тази година международна конференция бе посветена на темата за сътрудничеството по подхода ЛИДЕР/ВОМР като темата и бе: „Сътрудничество – инструмент за промотиране на местното развитие“.

Събитието беше открито от заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони д-р Лозана Василева. На 23 октомври към участниците във форума се присъединиха министъра на земеделието, храните и горите г-жа Десислава Танева и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ г-н Васил Грудев, които обявиха и готовността на институциите да бъдат преодолени създалите се през последните месеци трудности при прилагането на подхода ВОМР. Министър Танева и изпълнителният директор на ДФЗ отговориха на въпроси, поставени от аудиторията, както и изразиха пълната си подкрепа за изпълнение на подхода ЛИДЕР/ВОМР в България и засилването на неговата тежест като инструмент за развитие през следващия програмен период.

В рамките международната конференция бяха направени презентации относно настоящото прилагане и бъдещето на подхода ЛИДЕР/ВОМР, както и за възможностите за сътрудничество между МИГ – примери за успешно реализирани проекти и предложения и нови възможности за партньорства между местните инициативни групи.

Като част от културната програма по време на конференцията, бе организирано изложение и дегустация на местни продукти, произведени на териториите на МИГ от три страни – България, Румъния и Турция.

В края на форума бяха организирани посещения на реализирани проекти по подхода ЛИДЕР/ВОМР и на културно – исторически забележителности на територията на „МИГ Разлог“ – своеобразен домакин на мероприятието.