Мрежа на ЕС за ОСП: Заседание на Общото събрание, 5 декември 2023 г., Брюксел

На 5 декември 2023, в Брюксел се проведе второто Общо събрание на Мрежа на ЕС за ОСП (предишна Европейска селска ...

КОНКУРС ЗА ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЛИДЕР – ГЛАСУВАНЕТО ОНЛАЙН Е ВЕЧЕ ОТВОРЕНО

ЕЛАРД даде възможност на всички европейски МИГ да публикуват своите постижения по отношение на проекти, които са били финансирани чрез ...

НОВИНИ ОТ ЕЛАРД: Европейската комисия потвърждава отново значението и ефективността на ЛИДЕР за европейските селски райони

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия публикува задълбочен анализ от 198 страници, за да определи ...

КОНКУРС ЗА ЕВРОПЕАЙСКИ НАГРАДИ ЛИДЕР – НОМИНАЦИИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Във връзка с предстоящия първи ЛИДЕР конгрес, ЕЛАРД инициира създаването на Европейски ЛИДЕР награди и даде възможност на всички европейски ...

Политически форум на високо ниво „Оформяне бъдещето на селските райони”

град Сигуенца, Испания, 28 и 29 септември 2023 Като председател на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа имах честта да бъда ...

Концепцията ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕЛИЩА

Полезна информация за Концепцията "Интелигентни селища" (Smart villages) може да намерите в приложеното Проучване на тема: Концепцията на ЕК за ...