Какво бъдеще искате за селските райони? Проучване на ЕЛАРД и REDR

Искате ли да помогнете и да повлияете на политиките за селските райони на национално и международно ниво? Моля, помогнете ни ...
Повече информация

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал.4 ...
Повече информация

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, планирано за 10 март 2020 г., се отменя

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ взе решение поради създалата се епидемична обстановка да ...
Повече информация

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЛИДЕР АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЛАРД), 26 ноември 2019 г., Амаранте, Португалия

На 26 ноември 2019 г. в Амаранте, Португалия, се проведе отчетно-изборно Общо събрание на ЕЛАРД, в което Асоциация Българска национална ...
Повече информация

КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИДЕР / ВОМР 2019 на ЕЛАРД, Амаранте, Португалия

На 26 ноември 2019 г. се проведе Годишна конференция на ЕЛАРД ЛИДЕР / ВОМР 2019, в град Амаранте, Португалия, в ...
Повече информация

ГОДИШEН ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2020 година

Управителният съвет на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“, на свое заседание от 12.09.2019 г., на основание чл. 16, ал. 3, ...
Повече информация