В ПОДКРЕПА НА ЦИВИЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ, ЗАСЕГНАТО ОТ НАСТОЯЩИЯ КОНФЛИКТ В УКРАЙНА

Ние, движенията на гражданското общество от селските райони в Европа, представляващи повече от 40 държави и половината от европейското население, ...
Повече информация

ЕЛАРД: ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ХАЛМСТАД

За да насърчим децентрализацията на офисите и персонала на компании, чиито суровини произхождат предимно от селската среда, като например селскостопански, ...
Повече информация

Кандидатствайте сега за Европейска ЛИДЕР награда!

По случай Международния ден на правата на жените, на 8 март 2022 г., ЛИДЕР Франция (Leader France) в партньорство с ...
Повече информация

Покана за Европейски ЛИДЕР семинар от Лидер Франция

Покана от ЛИДЕР Франция Уважаеми европейски партньори, С Общата селскостопанска политика и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони ...
Повече информация

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЪРЖЕСТВАТА 30 ГОДИНИ ЛИДЕР В ХАЛМСТАД, ШВЕЦИЯ

Заедно с участници от цяла Европа и Европейската комисия, ние празнуваме ЛИДЕР 30 години и гледаме към дългосрочната визия за ...
Повече информация

30 ГОДИНИ ЛИДЕР ТЪРЖЕСТВА В ХАЛМСТАД, ШВЕЦИЯ

Заедно с участници от цяла Европа и Европейската комисия, ние празнуваме ЛИДЕР 30 години и гледаме към дългосрочната визия за ...
Повече информация