КОНКУРС ЗА ЕВРОПЕАЙСКИ НАГРАДИ ЛИДЕР – НОМИНАЦИИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Във връзка с предстоящия първи ЛИДЕР конгрес, ЕЛАРД инициира създаването на Европейски ЛИДЕР награди и даде възможност на всички европейски ...

Политически форум на високо ниво „Оформяне бъдещето на селските райони”

град Сигуенца, Испания, 28 и 29 септември 2023 Като председател на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа имах честта да бъда ...

Концепцията ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕЛИЩА

Полезна информация за Концепцията "Интелигентни селища" (Smart villages) може да намерите в приложеното Проучване на тема: Концепцията на ЕК за ...

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

До членовете на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация ...

Семинар „ВОМР и интелигентните села като иновативни инструменти за ефективно развитие на селските райони“

На 27 и 28 октомври 2022 г., в град Леднице, Чехия, след проведеното Общо събрание на ЕЛАРД, беше оргинизиран семинар ...

Общо събрание на ЕЛАРД в Леднице, Чехия, 26-27 октомври 2022

На 26 октомври в Леднице се проведе Среща на членовете на ELARD и ЛИДЕР / ВОМР в цяла Европа - ...