VІ международна конференция по подхода ЛИДЕР/ВОМР – 2019 г. „Сътрудничество – инструмент за промотиране на местното развитие“

В периода 22 – 24 октомври 2019 г. в хотел „Катарино“, гр. Разлог се проведе шестата международна конференция по подхода ...
Повече информация

Покана за Общо събрание на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа

До членовете на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ ...
Повече информация

Общо събрание на Европейска ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД)

Общо събрание на Европейска ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД) На 10 април 2019, в град Брюксел, се ...
Повече информация

Актуализирана позиция на ЕЛАРД относно Подновяване на ЛИДЕР / ВОМР за програмен период 2021-2027

Актуализирана позиция на Европейската асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД) Подновяване на ЛИДЕР / ВОМР за програмен период 2021-2027 ...
Повече информация

Покана за Общо събрание на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа

До членовете на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ ...
Повече информация

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“

До членовете на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация ...
Повече информация