Семинар „ВОМР и интелигентните села като иновативни инструменти за ефективно развитие на селските райони“

На 27 и 28 октомври 2022 г., в град Леднице, Чехия, след проведеното Общо събрание на ЕЛАРД, беше оргинизиран семинар „Водено от общностите местно развитие и интелигентните села като иновативни инструменти за ефективно развитие на селските райони“, съвместен семинар от Комитета на регионите, RUMRA и интелигентни села с подкрепата на Министерството на регионалното развитие, Европейски форум за интелигентни села и ЕЛАРД.

Семинарът беше открит от Ян Гролич, губернатор на Южноморавския регион, Чехия,

Иван Бартош, заместник министър-председател по цифровизацията и министър на регионалното развитие, Дубравка Шуица, заместник-председател по въпросите на демокрацията и демографията, Европейската комисия.

Темите на семинара :

  • Кръгла маса „Селският пакт в действие – съвместна работа за ефективно и иновативно развитие на селските райони“
  • Декларация „Заедно за интелигентна селска Европа“ (налична на сайта на Асоциацията – Декларация от Леднице)
  • Кръгла маса „Как да го осъществим – Възможности за финансиране и подкрепа за интелигентни села, ВОМР и ЛИДЕР“
  • Представяне на казуси за успешни истории на интелигентни села и водено от общността местно развитие (ВОМР).

Участниците в съвместния семинар се обединиха и приеха Декларация от Леднице:

  • на български език (неофициален превод)

Lednice declaration БГ

  • на английски език

Lednice Declaration – Together for a smart rural Europe (1)

Презентации от семинара:

00_Smart Policy Concept of the Czech Republic_Lednice_28.10_ (005) 1_Niedermoser_Lednice 2_20221028-AnitaSelicka 3_GalicianSmallSmartVillages 5_SV-Ledince_Ocsko_281022_V03 8_CHMELA-LEDNICE-2022